• تاریخ ارسال : شنبه بیستم اسفند 1390, 14:25
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
قابل توجه دانشجویان گرامی

پروپزال هایی که در تاریخ 1390/12/18 در شورای پژوهشی تایید شده اند با پروپزال هایی که در اولین شورای پژوهشی فروردین ماه 1391 مطرح و مورد تایید قرار خواهند گرفت برابر خواهد بود و چنانچه از طرف علوم و تحقیقات تهران تایید نهایی شوند . تا پایان ترم جاری میتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.

ردیفنام ونام خانوادگیرشتهاستاد راهنمااستاد مشاور نتیجه شورا
1هادی رضا نیا رمیحقوقمجید تلخابیکارن روحانیمورد تایید قرار نگرفت( امضای شورای گروه ندارد - مدارک اساتید ضمیمه نمی باشد)
2سید محمد جکیان طوسی"عباس شیخ ال اسلامی سید مهدی سید زادهمورد تایید قرار نگرفت( امضای شورای گروه ندارد-ارائه حکم کارگزینی استاد راهنما الزامی است)
3کرم مصطفایی"محمد عظیمیابراحیم آقا محمدیمورد تایید قرار گرفت( از مدارک استاد راهنما کپی شناسنامه ارائه شود  تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
4منصوره کیاست"حسن عالی پور محمد یکرنگیمورد تایید قرار گرفت
5گلنوش کاظمیان""""
6هاجر ابریشم کار اصفهانی"قدرت الله خسرو شاهیابراهیم آقا محمدیمورد تایید قرار گرفت (از مدارک استاد راهنما  کپی دفترچه بیمه ارائه شود تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
7عبد العظیم فلاح "مجتبی فرح بخش غلامحسین کوشکیمورد تایید قرار گرفت
8سعید خدادی"هما داوودی گرمارودیابراهیم آقا محمدیمورد تایید قرار گرفت (از مدارک استاد راهنما  کپی شناسنامه ، کارت ملی ودفترچه بیمه ارائه شود تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد
9ناهید خرم جاه"عباس تدین"مورد تایید قرار گرفت ( مدارک استاد راهنما  ضمیمه نمیباشد.تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
10صمد باروج کیا کلامشاورهعلیرضا محمدی آریامهدی زارع بهرام آبادیمورد تایید قرار گرفت
11علی ابراهیمی"علی محمد نظریکیانوش زهرا کار"
12فاطمه خانبانپور"محمد رضا تمنایی فرمهدی زارع بهرام آبادی"
13سید رضا مدیر طاهری"علی محمد نظریکیانوش زهرا کارمورد تایید قرار نگرفت( تاییدیه اعضای شورای گروه را ندارد)
14محبوبه بهروزی راد"علی اصغر اصغر نژاد حسن حیدری"
15بهاره صالحی""""
16فاطمه خزاعی"حسن حیدریمنصور عبدیمورد تایید قرار نگرفت( تاییدیه اعضای شورای گروه را ندارد- پروپزال تایپ شده تحویل داده شود)
17آرش صفریمکانیککورش خورشیدیپیمان یوسفیمورد تایید قرار گرفت
18بیژن ریاحی سامانی"ابولفضل احمدیمهدی علی احیاییمورد تایید قرار گرفت( کپی شناسنامه استاد مشاور ارائه شود تا قبل از ارائه مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
19محسن فتاحی""حامد دیلی عضدیمورد تایید قرار گرفت
20علی اکبر جبار زارع"مهدی تاجداریمهدی سلمانی تهرانی"
21محمد عسگری""""
22بهنام احرار یزدی"ابولفضل احدیمهدی علی احیاییمورد تایید قرار گرفت (از مدارک استادمشاور  کپی شناشنامه ارائه شود تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
23سید مسعود میرزای مقدم"قدرت طهماسبی پورمهدی تاجداریمورد تایید قرار گرفت ( مدارک استاد راهنما   ارائه شود تا قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
24فرید اصغری"ابوالفضل سید فرامرز رنجبر احمدیمورد تایید قرار نگرفت (انتخاب راهنما ومشاور در درجه اوا از اساتید واحد و با هماهنگی مدیر گروه الزامی است)
25محمد امین خلفی"امیر رفاهی اسکوییعلی رضا نظام ابادیمود تایید قرار گرفت
26اعظم داور نیامشاورهعلی اصغر اصغر نژادرضا خاکپورمورد تایید قرار نگرفت امضای اعضای گروه ندارد
27علی طهماسبی کرد مهینیحقوقعلی نجفی تواناسید علی رضا میر کمالیمورد تایید قرار نگرفت (اسامی اساتید کامل ذکر نشده مدارک اساتید راهنما و مشاور ناقص است  تا قبل از ارائه مدارک پروپزال بایگانی خواهد شد)
28محمد رضا حسینی قطب آبادیمکانیکعلی رضا نظام آبادیبهمن میرزاخانیمورد تایید قرار گرفت
29رضا خسرویشیمی

بدلیل تغییر فرمت و فونت پروپزال در شورای پژوهشی مطرح نشده لذا جهت اصلاح پرو پزال هرچه سریعتر اقدام نمایید.
30هادی تقریر"مجید قشنگعلی نیازیمورد تایید قرار کرفت
31سیده ندا حسینی"علی رضا متولی زاده""
32فاطمه سالاری"مجید رمضانی""
33سید مهدی بنی جمالی""""
34علی سامانی مجدبرنامه ریزی شهریحسین بحرینیمحمد علی عبدلیمورد تایید قرارا گرفت (مدارک استاد راهنما ناقص است قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
35زهرا محمدی"کرامت الله زیارینوید سعیدی رضوانیمورد تایید قرار گرفت
36محسن کامیاب""نیما جهان بینمورد تایید قرار گرفت (کپی دفترچه بیمه استاد مشاور ارائه شود قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
37عبد الله اکبری"آزیتا رجبیعلی شکوهیمورد تایید قرار گرفت (کپی دفترچه بیمه، شناسنامه ، کارت ملی استاد مشاور ارائه شود قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
38دنیا بحر العلومیمعماریمحمد رضا هل فروشعباس ملک حسینیمورد تایید قرار نگرفت (کپی دفترچه بیمه و حکم کار گزینی استاد راهنما ارائه شود قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد -پروپزال تایپ شده تحویل گردد)
39مریم بهمنی"سیاوش تیموریسیروس باورمورد تایید قرار گرفت
40محمد علی عبد الرضای دستجردی"
"
حمید رضا جودکی"
41شیوا بابابی""سیروس باور"
42آیدین رزم آرا فر""""
43بهرنگ فرهادی اجیر لوریاضی کاربردیمجید علویبابک اسدیمورد تایید قرار نگرفت (اسامی اساتید کامل ذکر نشده - امضای دانشجو واعضای گروه ندارد)
44صدیق خالقیان """مورد تایید قرار گرفت
45لیلا محمد زاده""""
46سونیا حسینی گجین""""
47سهیلا رنجی""علی رضا نظام آبادی"
48مهدیه زارع صدقیانی"بابک اسدی مجید علوی"
49سحر بهرامی فر"""
"
50محمود قائد امینیمدریتحمید رضا قاسمی حبیب الله جوانمردمورد تایید قرار نگرف امضای شورای گروه ندارد
51حبیب الله عارف پوربرق - الکترونیکاحمد عفیفی امیرحسین سالمیمورد تایید قرار گرفت ( مدارک استاد راهنما ارائه شود  قبل از کامل شدن مدارک پروپزال بایگانی میگردد)
52مسعود شماخیمیکروبیولوژِیفرهاد موسی خانیمحمد ارجمند زادگانمورد تایید قزار گرفت
53آرمین بهمنی"حجت احمدیبهمن تبرائی"
54سمیه منتظری"عباس اخوان سپهی و محمد حسین ارزانشمحسن علمایی"
55
56
57
58
 • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم اسفند 1390, 13:58
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
دانشجویان زیر در صورتی که 6ماه از تایید پروپزال آنها در شورای پژوهشی دانشگاه گذشته باشد میتوانند از پایان نامه خویش دفاع کنند.

ردیفنام و نام خانوادگیرشته
1مریم حسینیمیکروبیولوژی
2مژگان قنادان میکروبیولوژی

 
ردیفنام ونام خانوادگیرشته
1زهرا رجبیمیکروبیولوژِی
2وحید ملاکاظمی ها"
3الناز اشرفی"
4مهدیه سادات قیائی"
5رضوان مصلحی"
6نرگس مافی غلامی"
7علیرضا دبیریمهندسی عمران
8عادل پورشکیبا"
9عطیه صادقیریاضی
10فهیمه کلباسیمعماری

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه هفدهم اسفند 1390, 13:48
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند به علت مسدود بودن سایت iran doc(ایران داک) تا اطلاع ثانویه نیازی به تاییدیه ایران داک نمی باشد.

 • تاریخ ارسال : چهارشنبه دهم اسفند 1390, 14:58
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
  به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند

دانشجویان ذیل که پروپزال آنها در شورای پژوهشی 1390/11/27 مطرح گردیده است به دلیل نواقص مذکور پروپزال آنها بایگانی شده و تا تکمیل نواقص و ارائه آن به دفتر پژوهش هیچ گونه اقدامی جهت ارسال به تهران انجام نخواهد شد


ردیفنام ونام خانوادگیرشتهموارد نقص
1سمیه مهرزادمعماری مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
2رحمت الله رجبیشیمی مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
3محمد عزیزی نیامکانیکمدارک استاد راهنما ضمیمه نمیباشد
4مژگان خزایی نسبحقوقمدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
5مهرداد ترکمان"مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
6متین طاهری"مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
7وحیده کرمانیان"مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
8مهران حسینی"مدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
9شهین دارابی پناه"استاد مشاور شرایط لازم رادارا نمیباشد  (انتخاب استاد مشاور با حداقل مرتبه علمی استادیاری الزامی است.)
10الهام محمدی"استاد راهنما شرایط لازم رادارا نمیباشد  (انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه علمی استادیاری الزامی است.)
11کرم مصطفایی"استاد مشاور شرایط لازم رادارا نمیباشد  (انتخاب استاد مشاور با حداقل مرتبه علمی استادیاری الزامی است.)
12مهناز حقیقیعمرانمدارک استاد مشاور ضمیمه نمیباشد
13امیر حسین فروغی"مدارک استاد مشاوردوم ضمیمه نمیباشد
14پری ناز امیدیشیمیمدارک استاد راهنما ضمیمه نمیباشد

 • تاریخ ارسال : دوشنبه هشتم اسفند 1390, 11:37
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش

مرحله 1:اخذ فایل پروپزال از روی همین وبلاگ یا سایت علوم تحقیقات تهران-معاونت پژوهشی-قسمت فرمها و آیین نامه ها

توجه : 1-عنوان علوم تحقیات تهران به علوم تحقیقات استان مرکزی- اراک تغییر یابد

         2-  درتایپ پروپزال فرمت و فونت پروپزال هیچ گونه  تغییری صورت نپذیرد

مرحله2:انتخاب اساتید راهنما و مشاور وتاییدعنوان پایان نامه با هماهنگی مدیر گروه مربوطه میباشد.

توجه: 1-مدارک اساتید راهنما و مشاور ( کپی شناسنامه  ، کپی کارت ملی ، کپی اولین برگ دفترچه بیمه ، کپی حکم  کارگزینی  ) می بایست ضمیمه پروپزال گردد.

       2- شرایط انتخاب اساتید راهنما و مشاور:

          الف: داشتن مدر ک دکترامرتبط با رشته تحصیلی دانشجو

         ب: ارائه حکم کارگزینی با مرتبه علمی حداقل استادیاری

مرحله3:پروپزال تکمیل شده که به امضاء و تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده باشد به مدیر گروه مربوطه تحویل گردد.

  توجه: تاییدیه موضوع از سایت ایران داک الزامی میباشد ( مراحل اخذ تاییده از سایت ایران داک در همین وبلاک شرح داده شده است)

مرحله4: طرح پروپزال کامل شده توسط مدیر گروه مربوطه جهت تایید یا عدم تایید در شورای گروه مطرح میشود.

مرحله5:در صورت تایید شورای گروه، پرو پزال توسط مدیر گروه مربوطه در شورای پژوهشی مطرح میشود.

مرحله 6: مراجعه دانشجو به وبلاگ پژوهش دانشگاه (یا برد دانشگاه) جهت مشاهده تایید یا عدم تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

  توجه:1-در صورت تایید حداقل زمان دفاع 6 ماه پس از تایید شورای پژوهشی میباشد.

         2- درصورت عدم تایید جهت رفع نواقص و اصلاحیه های لازم به دفتر پژوهش مراجعه نمایید.

مرحله 7:ارسال پروپزال های تایید شده به پژوهش واحد علوم وتحقیقات تهران جهت تایید یا عدم تایید اساتید و کتابخانه مرکزی

مرحله8: تاییدیه یا عدم تاییدیه نهایی از تهران از طریق همین وبلاگ به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.


 • تاریخ ارسال : دوشنبه هشتم اسفند 1390, 9:56
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش

جلسه  روز پنجشنبه مورخ1390/11/27  با حضور ریاست محترم دانشگاه و شورا جناب آقای دکتر نظام آبادی و مدیران محترم گروه ها ومدیر محترم پژوهش خانم نوری  برگزار گردید.

تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تایید  یا رد پروپزال دانشجویان به قرار ذیل می باشد.

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه مطلب
 • تاریخ ارسال : سه شنبه دوم اسفند 1390, 9:40
 • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
قابل توجه دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع نموده اند:

1- سه نسخه رساله صحافی شده :

                                                      یک نسخه جهت ارائه به کتابخانه دانشگاه 

                                                     یک نسخه جهت ارائه به پژوهش

                                                    در صورت درخواست گروه مربوطه یک نسخه جهت ارائه به آن گروه

2- سه عدد CD از پایان نامه و مقاله:

                                                     یک عدد  جهت ارائه به کتابخانه دانشگاه 

                                                     دو عدد جهت ارائه به پژوهش

    توجه: فرمت مطالب CD به صورت     WORD  و  PDF   تایپ شود                                                                             فونت مطالب CD به صورت Times new roman  تایپ شود.

3- دریافت فرم ساختار بانک اطلاعاتی از فرم ها و ایین نامه های پژوهشی سایت علوم وتحقیقات تهران و تایپ آن در CD پایان نامه ومقاله به صورت فایل مجزا. و2 نسخه پرینت فرم ساختار .

توجه: امضاء اساتید راهنما مشاور و داور در صفحات اولیه پایان نامه صحافی شده الزامی میباشد .(یک صفحه اختصاص داده شود)

توجه: فرم ساختار بانک اطلاعاتی پایان نامه در پیوندهای وبلاگ موجود میباشد

تبلیغات

تبلیغات