• تاریخ ارسال : شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱, 17:28
  • نویسنده : مبارک آبادی - مدیر پژوهش
نتایج دهمین شورای پژوهشی دانشگاه که در تاریخ ۱۴/۲/۹۱ برگزار گردید.
ردیف نام و نام خانوادگی رشته استادراهنما استادمشاور نتیجه شورا
۱ شهرزاد فاتح خانشیر

مشاوره و راهنمایی

محمود نجفی مهدی زارع بهرام آبادی مورد تایید قرار گرفت- ظرفیت استادمشاور تکمیل است.
۲ سمیرا زین العبادی

مشاوره و راهنمایی

علی نویدیان فرشاد بهاری مورد تائید قرار گرفت
۳ اعظم داورنیا

مشاوره و راهنمایی

علی اصغر اصغرنژاد رحیم حمیدی پور مورد تایید قرار گرفت
۴ امید تاجیک

مشاوره و راهنمایی

حسن حیدری منصور عبدی مدارک استاد مشاور ناقص است . تاقبل از ارائه مدارک پروپزال بایگانی خواهد شد.
۵ مهدیس بصیری معماری سیروس باور آزیتا رجبی مورد تایید قرار گرفت
۶ سید محمد جکیان طوسی حقوق عباس شیخ الاسلامی سید مهدی سیدزاده مورد تایید قرار گرفت
۷ ابوطالب رحمن پور حقوق علیرضا میرکمالی محمد عظیمی مورد تایید قرار گرفت
۸ مجتبی صیقلانی نژاد عمران مصطفی یوسفی راد فرشید مولایی مورد تایید قرار گرفت
۹ سحر کامروا شیمی داود نوری شرق علی نیازی ظرفیت استادمشاور تکمیل است.
۱۰ امید رحیمی مکانیک سیدمحمدمهدی نجفی زاده سیامک مزدک صفحه ۸ نیاز به اصلاحات دارد. صفحه ۱۴ امضاء اساتید اخذ شود.. تاقبل از انجام اصلاحات بایگانی خواهدشد.
۱۱ سیدمجتبی طباطبائی مکانیک مهدی تاجداری بهمن میرزاخانی  مورد تایید قرار گرفت
۱۲ محمد معین یوسف پور مکانیک مصطفی کشاورز مروجی تورج یوسفی صفحات ۵،۶،۷،۸   نیازبه اصلاحات دارد. .صفحه ۱۲  امضاء اساتید و صفحه ۱۵  امضاء دانشجو اخذ شود. 
۱۳ عباس مجاوری مکانیک مهدی تاجداری خداداد واحدی مورد تایید قرار گرفت
۱۴ بهرنگ فرهادی آجیرلو ریاضی مجید علوی بابک اسدی ظرفیت استادراهنما و مشاورتکمیل است.
۱۵ نیلوفر خطاطان میکروبیولوژی سیدعلی پوربخش علیرضا همایونی مهر مورد تایید قرار گرفت
۱۶ رضا آزاد بخت میکروبیولوژی سید داود حسینی - پروانه جعفری افشین محسنی فر- میثم طباطبایی مشاور اول  در حکم کارگزینی  مرتبه علمی قید نشده و کپی دفترچه بیمه ضمیمه نمیباشد-مشاور دوم حکم کارگزینی ضمیمه نمی باشد.
۱۷ شیما عزیز آبادی فراهانی میکروبیولوژی سید داود حسینی - پروانه جعفری افشین محسنی فر- میثم طباطبایی مشاور اول  در حکم کارگزینی  مرتبه علمی قید نشده و کپی دفترچه بیمه ضمیمه نمیباشد-مشاور دوم حکم کارگزینی ضمیمه نمی باشد.
۱۸ نفیسه السادات میرجمالی میکروبیولوژی حمید ابطحی صفیه صوفیان مورد تایید قرار گرفت
19 فاطمه مرادی برنامه ریزی شهری عباس ملک حسینی مجید شمس مورد تایید قرارگرفت
20 ایوب خلخالی برنامه ریزی شهری آزیتا رجبی محسن احدنژادروشنی مورد تایید قرارگرفت
21 عبدالله اکبری برنامه ریزی شهری آزیتا رجبی محسن احدنژادروشنی مورد تایید قرارگرفت

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

پروپزال هایی که نواقص آن ها قید شده است تا قبل از اصلاحات و تکمیل نواقص پژوهش هیچگونه اقدامی  نمیتواند انجام دهد. لذا جهت اصلاحات قید شده هر چه سریعتر به پژوهش مراجعه نمایید. 

تبلیغات

تبلیغات